همه چیز درباره خرگوش ها – قسمت دوم

۷-دم خرگوش را ارام نگه دارید ،او باید دردی حس نکند و اگه تکان خورد یا جیغ زد نشانه درد است و این خرگوش بیمار می باشد .
۸-ناحیه حرکت خرگوش را نگاه کنید –این باید بدون لنگ زدن ،سختی و بی میلی باشد .
۹- به محیط اطراف خرگوش نگاه کنید –خرگوش باید تمیز باشد و در محیط بدون ازدحام نگهداری شود – اینها باعث کاهش استرس و ناخوشی میشود .
۱۰-نگاه کنید که واکنش خرگوش در برابر مردم چگونه است – چیز معمولی در هنگام بلند کردن خرگوش نسبتا باید ارام و دستی باشد .
چند نکته :
۱-اگرچه بچه خر گوش ها بامزه هستند ،خرگوش ها بالغ بسیار زیاد یافت شده و خرگوش های بالغ نیاز بیشتری به خانه دارند ،
پس بنابراین در ملاقاب با یک کسی که خرگوش را بد نگه میدارد خرگوش را ازاد کرده و به خوبی از او نگهداری کنید .
۲-اگر از یک پرورش دهنده یا رام کنند حیو.انات خرگوش را میخرید با مراجعه به دامپزشکی از سلامتش مطمئن شوید
مترجم :پارنیا.خ