چگونه یه خرگوش را انتخاب کنیم ؟

وقتیکه میخواهی یک خرگوش را انتخاب کنید ،جستجو دنبال چیز های ساده میتواند کمک کند که حیوان جدید شما یک خرگوش سالم باشد .
نکاتی برای چگونه انتخاب کردن :
۱-به حالت کلی بدن نگاه کنید –خرگوش نباید به طور غیر معمولی چاق یا خیلی لاغر یا دارای پوستی ورم کرده باشد .
۲-خز خرگوش باید مرتب و اراسته باشد و بدون لختی و زخم باشد . خاکی که در ان دستشویی کرده است را چک کنید این ممکن است نشان دهنده این باشد که اسهال دارد یا مشکلی وجود ندارد .
۳-به گوشهایش نگاه کنید ،انها باید صورتی باشند و قرمز بودن نشان دهنده بیماری است و برامدگی نداشته و صاف باشند . گوش هایی که از یک طرف اویخته یا چسبیده باشند نشان دهنده بیماری خرگوش است .
۴- چشم ها باید براق و بدون ترشح باشند .خز دور چشم را بررسی کنید برای اینکه باید نشان دهنده رطوبت و اشک هستند .
۵-بینی را چک کنید –بینی باید بدون ترشحات باشد .
۶- سعی کنید که به دندان های هرگوش نگاه کنید ،انها نباید بسیار بلند و دارای رشد بی رویه باشند و باید رشد متعادلی داشته باشند .همچین چک کنید که خز زیر چانه خیس است یا نه .
 
مترجم :پارنیا.خ