دستهبیماری ها

۴ نوع از مشکلات سلامتی و بیماری در خرگوش باردار

تغییر رفتار از دیگر نشانه های بارداری در خرگوش می باشد. خرگوش های ماده در طول مدت بارداری ممکن است عصبی تر و خشن تر گردند. در این زمان هنگامی که شما می خواهید او را از جایش خارج کنید از شما فرار می کنند و امکان دارد صدایی از خود بروز دهد. حتی امکان دارد با خرگوش های نر رابطه ی خوبی نداشته باشند و به آن ها حمله کنند. در هنگام بارداری ، خرگوش ماده نیاز به مراقبت […]

Continue Reading