نویسندهsaelozahra

تولد بچه خرگوش ها و روش صحیح مراقبت از آنها

یک خرگوش ماده بین یک الی ۱۴ بچه ( به طور متوسط شش بچه ) به دنیا خواهد آورد. زایمان به طور معمول به هنگام صبح زود اتفاق می افتد. در اغلب مواقع زایمان اول در عرض یک ساعت اتفاق می افتد و همه بچه ها به دنیای جدید می آیند. با این حال، در برخی از موارد زایمان یک الی دو روز ادامه خواد داشت، بنابر این باید دو روز بعد از زایمان انتظار بکشید. در ادامه این مقاله […]

Continue Reading